kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

EKG

ekg ambulanta tommy

Šta je elektrokardiogram (EKG)?

Elektrokardiogram (EKG) je dijagnostički test kojim se beleži električna aktivnost srca. EKG predstavlja neinvazivan test. Električna aktivnost srca se snima uz pomoć malih elektroda koje se kače na ekstremitete životinje, što omogućava da se stvoreni impulsi snime i prenesu na papir. EKG je test izbora za dijagnostiku srčanih aritmija, a jako je koristan i kod procenjivanja uvećanja (dilatacije) srca.

Šta EKG otkriva?

Elektrokardiogram se koristi za otkrivanje poremećaja u radu srca. Pomoću njega se mogu ustanoviti poremećaji u stvaranju i provođenju srčanih impulsa, kao i uvećanje srca, bolesti zalistaka ili srčanog mišića. EKG može biti presudna metoda u dijagnostici ozbiljnih oboljenja srca pasa i mačaka, a najčešće se koristi u kombinaciji sa pregledom stetoskopom i rendgenskom dijagnostikom.

ekg macka

Kako izgleda EKG pregled?

Za EKG pregled neophodna je posebna oprema – EKG aparat za male životinje. Elektrokardiogram se snima dok pas ili mačka leže na svojoj desnoj strani. Na samo mesto na koži gde se postavljaju elektrode prethodno se aplikuje gel ili alkohol. Elektrode su preko tankih kablova povezane sa EKG aparatom. Uobičajen EKG pregled traje oko 2-3 minuta. Kada je zapis snimljen na traci elektrode se skidaju i pristupa se procenjivanju. Rezultati su vlasnicima dostupni odmah.

Da li je EKG bolan?

EKG pregled nije invazivan i nije bolan. Većina pasa i mačaka ne reaguje na postavljanje elektroda na kožu.

ekg pas

Da li su za EKG pregled neophodne sedacija ili anestezija?

Kod većine pacijenata nisu potrebne ni sedacija ni anestezija.

Da li se tokom operacija prati EKG?

U našoj ambulanti pratimo EKG tokom svake hirurške intervencije, što nam daje važne informacije o radu srca.