kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Rendgen

rendgen ambulanta tommy

 

Veterinarska radiologija je nezamenjiva u dijagnostici lokomotornog sistema psa ili mačke. Takođe je odlična kod kardiorespiratornih oboljenja kao što su: uvećanje srca, edem pluća, pneumonija i bronhitisa.

 

Od velike je važnosti u dijagnostici organa trbušne duplje, a kod oboljenja digestivnog trakta često se primenjuje kontrastno snimanje sa barijumom za potpuniju sliku oboljenja. Takođe, od kontrastnih snimanja u mogućnosti smo da izvršimo mijelografiju kičmenog stuba. Što je osnov za dijagnostiku diskusa hernije i drugih oboljenja vezanih za kičmeni stub. Mijelografijom se stiče uvid u kontinuitet ili prekid kičmene moždine i od neprocenjivog je značaja za procenu, dijagnostiku i tretman neuroloških oboljenja.