kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Hirurgija mekih tkiva

Hirurgija mekih tkiva je zasebna grana hirurgije koja podrazumeva procedure koje se obavljaju na koži i telesnim dupljama kao što je usna, grudna i abdominalna. Takođe, može se koristiti i u dijagnostičke svrhe za postavljnje dijagnoze. U tim slučajevima je neophodno uzeti isečke pojedinih organa ili tkiva radi patohistološke analize, a postupak se naziva biopsija.

U abdomenu se nalaze organi gastointestinalnog trakta (želudac, creva, jetra, pankreas), reproduktivni organi (jajnici, jajovodi, materica), organi urinarnog trakta (bubrezi, ureteri, mokraćna bešika) kao i brojni limfni čvorovi i slezina. U mogućnosti smo da izvedemo sledeće zahvate kod pasa i mačaka:

KOŽA

hirurgija meka tkiva rane na kozi

Sanacija, obrada rana i posekotina. Incizija i ekstrakcija raznih abscesa. Takođe je moguće izvesti biopsiju kože u cilju dijagnostike određenih oboljenja.

REPRODUKTIVNI OGRANI

hirurgija meka tkiva carski rez

Carski rez ponekad predstavlja jedino moguće rešenje za težak porođaj. Carski rez se može obaviti na dva načina: Radikalni- kada se sa plodovima odstranjuju i materica i jajnici ili konzervativani carski rez- kada se izvlače samo plodovi, a materica se sanira i ostaje sposobna za dalju reprodukciju.

Gnojno zapaljenje materice ili tzv. "piometra" predstavlja jedno urgentno stanje sa hirurškog aspekta. Nastaje kao posledica hormonalnog poremećaja i mogu je pratiti vrlo teški opšti klinički simptomi.

ABDOMINALNE ŠUPLJINE

hirurgija meka tkiva hernije

Hernije nastaju kao posledica istanjenja ili pucanja mišića trbušnog zida pri čemu dolazi do prolaska unutrašnjih organa kroz defekt na mišićima i njihovog pojavljivanja ispod kože. Sanacija je hirurška, a oporavak zavisi od veličine i lokalizacije defekta, kao i od opšteg stanja pacijenta.

Odstranjivanje slezine- splenektomija najčešće se vrši zbog rupture koja je obično posledica traume ili usled prisustva tumora na samoj slezini.

Biopsije pojedinih organa- po ustanovljavanju prisustva određenih patoloških promena na nekom organu ponekad nam samo patohistologija može pokazati pravu prirodu problema. U tu svrhu se praktikuje biopsija unutrašnjih organa kako bi se uzorak poslao na patohistološku analizu.

Dijagnostička laparatomija- ponekad i pored svih dijagnostičkih metoda kao što su ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika i sl. nije moguće ustanoviti prirodu problema, pa je tada neophodno izvršiti dijagnostičku laparatomiju kako bi se proverilo stanje i situs unutrašnjih organa

DIGESTIVNOG TRAKTA

hirurgija meka tkiva strano telo

Najčeća hirurgija u veterinarskoj praksi digestivnog trakta je prisustvo raznih stanih tela u crevima i želudcu.

Hirurgija koja je učljučena u ovu oblast su procedure postavljanja gastričnih ili enteralnih sondi, kao i biopsija.

URINARNOG TRAKTA

hirurgija meka tkiva mokracno kamenje

Uklanjanje mokraćnog kamenja i uretrostoma. Razni zahvati vezani za tumorozne promene na organima urinarnog trakta.

PERINEALNE REGIJE

hirurgija meka tkiva perianalne vrecice

Najčeći hiruški problemi u ovoj regiji su sanacija raznih hernija, prolapsusa i tumoroznih tvorevina. Takođe, operativno uklanjanje perianalnih vrećica ukoliko je to preporučeno od strane veterinara.