kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Onkologija je grana medicine koja proučava tumore, njihov razvoj, dijagnozu i tretman. Tumori su brojni i mogu biti prisutni gotovo u svim organskim sistemima. Pored osnovne podela tumora na maligne i benigne, izvršene su idruge brojne podele. Sa stanovišta hirurgije,važno je saznanje da li je moguće u potpunosti ukloniti promenu ili ne, odnosno da li je promena operabilna ili ne.

hirurgija onkologija tumor na kozi

Maligne tumore karakteriše invazivnost, brz rast, sklonost ka stvaranju metastaza, anaplastičnost i loša prognoza. Benigni su najčešće inkapsulirani, ćelije su dobro diferencirane, a prognoza je uglavnom povoljna za pacijenta. Najvažniji princip tretmana je rano otkrivanje i dijagnostikovanje, stoga je neohodno da posetite veterinara, kada primetite bilo kakvu promenu ili zadebljanje na koži i/ili potkožnom tkivu koje je prisutno kod psa ili mačke. Nakon detaljnog pregleda,veterinar hirug će proceniti koju će hirušku tehniku izvesti, u zavisnosti od promene, lokalizacije na telu i starosti pacijenta. Zbog dalje prognoze preporučuje se patohistološka analiza tkiva , koja treba da informiše vlasnike i veterinara, a u brojnim slučajevima da pomogne pacijentu.

 

Najčešći tumori pasa i mačaka

Tumori mlečne žlezde su nešto češći kod kuja, nego kod mačaka, što predstavlja predispoziciju vrste. Vlasnici uglavnom prilikom maženja svoje ljubimice zapaze zrnasta zadebljanja na jednom ili više mamarnih kompleksa. Ona mogu biti različite veličine i nekad se dogodi da vlasnici misle da se radi o nekoj nebitnoj promeni. Tako se dešava da se ljubimica odvede veterinaru tek kada promena relativno dugo traje i kada postane jasno da je to nešto ozbiljno.

Pročitaj ceo članak

Tumori kućnih ljubimaca

U veterinarskoj medicini ne postoji posebna grana koja se odnosi samo na ovu problematiku, ali bi zbog pojave velikog broja tumora to verovatno imalo smisla. Njihova pojava je sve češća i brojnija i danas nije vezana samo za starost organizma. Može se primetiti da je nakon bombardovanja učestalost tumora kod pasa i mačaka sve veća.

Pročitaj ceo članak