kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Prelomi kostiju kod pasa!

Do preloma kostiju kod pasa dolazi iz mnogo razloga, a najčešće su to povrede u saobraćajnim nesrećama ili prilikom pada. Dakle, radi se o traumuma izazvanim delovanjem strane sile na telo ljubimca.

Najčešća podela fraktura ili preloma je na otvorene i zatvorene prelome. Otvoreni prelomi spadaju u ozbiljnije, jer pored preloma kosti dolazi i do kidanja kožnog tkiva. U takvoj situaciji, sama kost je izložena delovanju patogenih organizama. Zavoreni prelomi podrazumevaju prelom kosti kod kojih koža ostaje netaknuta. Kada je ova tema u pitanju, treba razlikovati i sitne frakture koje podrazumevaju naprsnuća i pukotine na kostima. Kada se pas nađe u ovakvoj situaciji, on možda neće ispoljavati sve znake kao kod klasičnog otvorenog i zatvorenog preloma. To ipak ne znači da sitnim frakturama ne treba pristupiti sa istom pažnjom, zato što naprsnuća mogu prouzrokovati bol jednak onom koji se javlja kod otvorenih i zatvorenih preloma. Ponekad se ne može govoriti o klasičnom prelomu ili naprsnuću, već i dislokaciji kosti, odnosno o njenom ispadanju iz ležišta.

Kada je otvoren prelom u pitanju, ustanovljavanje njegovog nastanka je prilično lako uočljivo. Sledeći simptomi po kojima je moguće prepoznati prelom jesu hramanje i cviljenje psa koje upućuje na bol. Valja napomenuti da ovi simptomi mogu ukazivati i na povrede mišića, tetiva i ligamenata, a ne samo na prelome.

luksacija  patele

Kao što smo napomenuli na početku, primarni uzrok nastanka frakture kosti je udarac stranog tela ili pad sa velike visine. Prelomi se najčešće javljaju kod starijih pasa, kao i kod onih koji su radoznalog i nemirnog duha.

Prvi koraci koji se preduzimaju nakon ustanovljavanja problema uključuju korake koji su usmereni na smanjenje bola, smanjenje rizika nastanka dodatnih povreda, ali i nastanka infekcija. Univerzalna pravila koja važe za vlasnike u ovim situacijama:

-Ne pokušavajte da sami namestite prelom.

-Ne koristite antiseptike ili masti na otvorenim prelomima.

-Odvedite svog psa kod veterinara što pre.

Kada posumnjate da je reč o prelomu, treba da znate da je neophodno obazrivo da postupate sa ljubimcem na putu ka veterinarskoj ambulanti kako ne bi došlo do komplikovanja preloma. Pokušajte da podvučete peškir ispod leđa ljubimca kako bi uspeli da ga pomerite na što bezbolniji način. Ukoliko se radi o otvorenom prelomu, stavite preko rane čistu gazu ili peškir kako biste predupredili nastanak infekcije. Kada je prelom zatvoren, pokušajte da nekim čvrstim predmetom fiksirate mesto preloma.

Što se tiče samog pregleda kod veterinara, kada su u pitanju zatvoreni prelomi, neophodno je izvršiti snimanje rendgenom. To je jedini način na koji je moguće potvrditi da se radi o prelomu. Procedure kojima se pristupa nakon što se ustanovi prelom ili naprsnuće su repozicija i imobilizacija. Ukoliko se ustanovi da je došlo do potpunog prekida kosti, hirurška intervencija je nešto što se podrazumeva. Operativni zahvat podrazumeva vraćanje kosti u prvobitno stanje, korišćenjema implantata i pomagala.

Kod operativnih zahteva je neophodna velika stručnost, jer kosti, koje imaju sposobnost regeneracije, mogu zarasti ponovo samo ukoliko su pravilno spojene. Takođe, pored ovog faktora, uspeh izvedene intervencije zavisi od toga koliko ljubimac miruje i pridržava se saveta veterinara. Nakon mirovanja u trajanju od 3-4 nedelje, kao delotvorna mera oporavka pokazala se fizikalna terapija, putem koje se ljubimac postepeno osposobljava da koristi ekstremitete koji su pretrpeli prelom.