kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Ortopedija se bavi problemima na lokomotornom sistemu. Najčešći problemi zbog kojih nam se vlasnici obraćaju su razni vidovi hromosti prednjih i zadnjih ekstremitita, koje mogu da budu posledica luksacije, preloma i pojava bola.  Da bi se što lakše i  za što kraće vreme došlo do ispravne dijagnoze neophodno je da se izvrši detaljan ortopedski pregled.

hirurgija ortopedija

U našoj praksi najčešće susrećemo:

  • Frakture – prelomi kostiju
  • Ruptura ukršenog ligamenta kolena
  • Luksacija  patele
  • Displazija kukova
  • Displazija lakta

Fraktura  ili prelomi nastaju usled dejstva sile koja može biti direktna (udarac) ili indirektna (prenesena sila, pad , saobraćajna nesreća).Tipični znaci preloma kosti su, pre svega su bol na mestu preloma, jaka osetljivost na pritisak ili dodir, pas ili mačka podižu nogu ili hramanju. Takođe, na mestu preloma razvija se otok, noga menja oblik ili položaj, postaje iskrivljena ili savijena.

Pored detaljnog specijalističkog pregleda psa ili mačke, neophodno je napraviti rendgenski snimak, na osnovu koga će se planirati dalji tok lečenja. Kost može biti prelomljena, naprsla ili zdrobljena od čega zavisi koja će se hiruška metoda primeniti. U našoj ambulanti se mogu izvesti sve tri medode sanacije preloma : upotreba klina, aplikacija pločice i spoljašnja fiksacija.