kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Veterinari

Goran Tomišić

Goran Tomišić, Dr spec.vet.med. diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, na istom Fakultetu 2005. godine je stekao zvanje Specijaliste hirurgije sa oftalmologijom i ortopedijom. Kao specijalizant proveo je tri godine na katedri za hirurgiju FVM, Beograd.

U toku 2003. godine usavršavao se u Španiji na Veterinarskom Fakultetu u Barseloni na klinici za male životinje, departmant za anesteziju i hirurgiju - Universitat Autonònoma de Barcelona, a krajem 2007 godine na privatnoj klinici u Londonu (Gordon Hause Veterinary Centre).

U januaru 2010 godine, u Italiji pohađao trening iz oblasti neurohirurgije na Fakultetu veterinarske medicine  Univerziteta u Bolonji - Università di Bologna, gde je stekao sertifikat iz te oblasti.

Učesnik na evropskom veterinarskom kongresu, FECAVA Instanbul 2011.

April 2012 Zurich, Switzerland, Simpozijum  inovacije u ortopediji - Kyon.

Mart 2013 godine Madrd, kongres medicina i hirurgija kardiorespiratornog sistema - Vetmadrid 2013.

Oktobar 2013 godine Španija, Južno evropski kongres veterinara - SEVC Barselona.

April 2014 Zurich, Switzerland, Simpozijum inovacija u ortopediji - Kyon. 

Maj 2014, Kongres bolesti urinarnog trakta, La Grande Motte, Francuska

Oktobar 2014 godine, SEVC- Southern European Veterinarian Conference Barcelona, Španija

Novembar 2014 godine , CoVet -  Veterinary Congress Prague, Czech Republic

 Član je udruženja veterinara male prakse Srbije (SASAP). Goran poseduje licencu Veterinarske komore Srbije.


nataša ostojić

Natasa

Nataša Ostojić, Dr vet.med. diplomirala je 2006. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Stalno zaposlena u veterinarskoj ambulanti Tommy. Nataša je licencirana za samostalan rad od strane Veterinarske komore Srbije. Redovan je učesnik seminara, a oblast interesovanja je dermatologija pasa i mačaka.

2014 godine Citologija u praksi, Beograd, Srbija.

Septembar 2015 godine, Evropska godišnja konferencija veterinarskih dermatologa - Krakow, Poljska


Olgica Derota

Olgica Derota, DVM diplomirala novembra 2008 na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Dve godine provodi na Klinici za male životinje na FVM u Beogradu, gde je završila pripravnički staž.

Boravila je 2011 godine u Iatliji,  na Univerziteskoj klinici u Bolonji- Università di Bologna, departmant za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku.

Jun 2014 godine kongres u okviru ISFM (International Society of Feline Medicicine)  Neurologija i Biheviorizam mačaka, Riga, Latvia.

Jun 2015 godine evropski  kongres medicine mačaka  u okviru  ISFM -  Hematologija i Dermatologija mačaka, Porto, Portugalija.

 Član je Evropskog udruženja dermatologa  ESVD -  European Society of Veterinary Dermatology.

Član je Udruženja veterinara male prakse Srbije.