kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Putovanje sa ljubimcem u inostranstvo

Za putovanje u zemlje koje nisu u Evropskoj Uniji neophodno je da su pas ili mačka vakcinisani najmanje 15 dana pre puta vakcinom protiv besnila i vakcinom protiv zaraznih bolesti.Ukoliko jedinka nije bila obeležena pri vakcinaciji protiv besnila  neophodno je i to obaviti.

48 sati pre puta neophodno je da se kod veterinara obavi klinički pregled  ljubimca, kada se izdaje  "Potvrdu o zdravstvenom stanju" - kojom ovlašćeni (licencirani) veterinar, potvrđuje da Vaš ljubimac ne pokazuje  kliničke znake oboljenja.

Za put u zemlje VAN EVROPSKE UNIJE je potrebno:

  • Da  ljubimac poseduje  pasoš, kao i da je  vakcinisan i trajno obeležen mikročipom
  •  Potvrda o zdravstvenom stanju koja nije starija od 48 sati, koju je izdao ovlašćeni veterinar
  •  Sertifikat za izlazak iz zemlje koji izdaje nadležna Republička Veterinarska Inspekcija Republike Srbije.

Ukoliko  planirate da putujete u zemlje Evropske Unije, priprema mora da krene nešto ranije od planiranog putovanja. Za ulazak u zemlje Evropske Unije pored gore navedenih dokumenata neophodno je da Vaš ljubimac  ima  nalaz na visinu titra specifičnih  antitela protiv virusa besnila  tzv. FAVN test,  ( eng. LABARATORY  REPORT  ON  DETERMINATION  OF  RABIES  ANTIBODIES). Za povoljan nalaz se smatra da je minimalni  titar 0.5 I.U./ml.

Kako isplanirati putovanje na vreme?

Nakon vakcinacije protiv besnila, najranije mesec dana od dana vakcinacije neophodno je da se psu ili mački izvadi krv. Krv se vadi u veterinarskoj ambulanti ili klinici, a uzorak  se obrađuje  i šalje u ovlašćenu laboratoriju. U referentnoj labaratoriji se dobija nalaz o visini titra antitela. Ako je rezultat zadovoljavajući ( titar veći od 0.5 I.U./ml ), po isteku TRI meseca od datuma analize, vlasnik može da izvadi neophodni sertifikat za izlazak iz zemlje.

Kada se jednom dobije rezultat o visini titra, taj dokument važi doživotno, ako se jedinka redovno vakciniše svake godine protiv besnila.

Za odlazak U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE potrebno je:

  • Da je ljubimac poseduje  pasoš, kao i da je  vakcinisan i trajno obeležen mikročipom
  • Potvrda o zdravstvenom stanju, koja nije starija od 48 sati, koju je izdao ovlašćeni veterinar
  • Potvrda o visini titra specifičnih antitela protiv virusa besnila - FAVN test, koju je izdala laboratorija ovlašćena od strane Evropske Unije
  • Sertifikat za izlazak iz zemlje koji izdaje nadležna Republička Veterinarska Inspekcija Republike Srbije


Napomena: Postoje izvesna odstupanja od predhodnih pravila kada su u pitanjuVelika Britanija, Irska i Švedska. Propisi ovih zemalja nekada zahtevaju dodatan boravak ljubimaca u karantinu kada dolaze sa teritorija zemalja izvan EU. Takođe, pojedine zemlje zahtevaju tretman protiv unutrašnjih i spoljnih parazita u okviru 24-48 h pre ulaska u tu zemlju.

Preporuka bi bila, da se  informišete o pravilnicima koji su na snazi u zemlji u koju putujete, tako što ćete kontaktirati njihove ambasade ili se obratite nama.